Publikováno

Rakovina je všude kolem nás – objevuje se u dětí i dospělých

Rakovina se týká všech lidí a bohužel se nevyhýbá ani nejmenším – tedy našim dětem. Když už se nemoc projeví, všichni chceme pro své blízké udělat maximum a pomoci jim… podpořte tělo v boji s nemocí pomocí přírodních látek.

Pár faktů o rakovině

Rakovina je nemoc, která se objevuje nejen u dospělých, ale také u dětí. Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň sebe rozložit.

V průběhu života se normální buňky v těle dělí a produkují nové buňky, které nahrazují buňky staré, odumřelé. Rakovina vzniká, když buňky s abnormální strukturou se začnou nekontrolovatelně tvořit a růst a v tkáni se vytvoří útvar zvaný nádor.
Přestože se rakovina u dětí vyskytuje vzácně, ve Spojených státech je každoročně diagnostikována asi u 10 000 dětí. Zatímco u dospělých bývá onemocnění rakovinou často způsobeno životním prostředím nebo životním stylem, např. kouřením, zdá se, že u dětí životní prostředí není příčinou. Proto začněte s prevencí co nejdříve …

Vliv prostředí a životního stylu

Nejdůležitější je prevence

Pojem prevence znamená zábrana kontaktu s činitelem vyvolávajícím chorobu, respektive zvyšování odolnosti organizmu proti působení tohoto činitele. Protože na vzniku nádoru se podílí řada faktorů prostředí i životního stylu,které zvyšují riziko rozvoje nemoci. Rizikové faktory pro rozvoj nádorů jsou zejména kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek pohybu, konzumace uzenin, nedostatek vlákniny v potravě a samozřejmě vrozené dispozice. Ovšem studie eliminující vliv ostatních faktorů ukazují, že doplňky stravy mohou snižovat riziko rakoviny.

cigaretové nedopalky
Kouření je jedním z faktorů. které přispívají k rozvoji rakoviny

 

Léčba RAKOVINY

buňky
Buňky pod mikroskopem

Nejznámějším je Chemoterapie

Chemoterapie je léčba vysokými dávkami cytostatik, látek toxických pro buňky. Předpokladem je, že nádorové buňky jsou citlivější na toxické poškození než buňky zdravé. Skutečně některé nádory lze vyléčit jen použitím chemoterapie, jiné však na chemoterapii prakticky nereagují. Principem účinku některých cytostatik je například jejich toxicita pro buňku ve fázi dělení, rozmnožování. A protože buňky nádorů jsou charakteristické mimo jiné velmi rychlým dělením, jsou proto těmito látkami zranitelnější nežli zbytek organizmu, jehož buňky se ve valné většině tak rychle jako buňky nádorové nerozmnožují.

Radioterapie

Radioterapie je léčba ionizujícím zářením. Energie záření se předává do nádoru a nádor je tím poškozován. Opět se předpokládá, že nádorové buňky jsou citlivější k poškození a opět je nejčastější příčinou zranitelnost dělící se buňky zářením. Kromě toho lze záření aplikovat více či méně cíleně (například ozařování z mnoha směrů, kdy největší dávku záření absorbuje nádorová tkáň třeba i hluboko uložená

Termoterapie

Je léčebná metoda založená na likvidaci nádorové tkáně pomocí tepla. Je kombinovatelná s radioterapií.

Imunoterapie

Imunoterapie je metoda využívající poznatku, že tělo může alespoň někdy reagovat prostřednictvím vlastního imunitního systému proti nádoru.

Hormonální terapie

Některé nádory, zejména nádory prsu, nebo prostaty, mohou být ve svém růstu nebo dokonce přežití závislé na přítomnosti určitých hormonů

Biologická terapie

Na růstu nádoru se podílí více faktorů. Kromě růstu samotných nádorových buněk je důležité i např. vrůstání cév do nádoru. Ovlivnění procesů regulovaných tzv. lokálními hormony je podstatou biologické terapie

Podpůrná terapie

Kromě řešení vlastního nádorového onemocnění hraje důležitou roli v onkologii i péče o komplikace nemoci a o psychiku pacienta. Podpůrná péče zahrnuje zejména:

Alternativní medicína

Vzhledem k časté špatné prognóze onkologických onemocnění se pacienti někdy obracejí k alternativní medicíně. Některé postupy nemocným neublíží, naopak mohou působit jako psychoterapeutická podpora (např. akupunktura nebo aromaterapie), jindy však může dojít k ohrožení pacienta buď přímo (různé drastické diety bez racionálního podkladu, odmítání onkologické terapie, postupy, jejichž účinnost nebyla doložena studiemi, kterými procházejí například léky)

Je mnoho bylin, které pomáhají „ nastřelit „ imunitní systém. Již naši předkové hledali pomoc v přírodě, proč i my se k ní opět nevrátíme? Proč dětem při horečce dáváme studené zábaly, nebo děláme tvarohové ponožky? Proč využíváme při angíně a škrábání v krku priznic? Děláme dětem při kašli cibulový čaj. Proč? Protože stále používáme staré osvědčené recepty od babiček.

Může Vás zajímat

 
Sdílejte:

Napsat komentář